Historia

Finlands första universitet, Kungliga Akademien i Åbo, grundades av greven Per Brahe 1640. Efter finska kriget ändrades namnet till Kejserliga Akademien, och ytterligare efter Åbo brand flyttades universitetet till Helsingfors. Sedan Finlands självständighet 1917 heter universitetet Helsingfors universitet. Åbo Akademi grundades 1918.

Ett försök till att grunda en kör vid studentkåren påbörjades redan av studenter på 1920-talet, men det skulle dröja tills hösten 1937 innan Åbo Akademis Studentkår fick en egen kör. Det var några musikaliskt intresserade studenter som tog initiativet och när dirigent John Rosas anslöt sig till ledet konstaterades Studentkören Brahe Djäknar vara grundad. Namnet Brahe Djäknar betyder Brahes lärjungar, och syftar således på grundaren av Kungliga Akademien, Per Brahe.

Kören leddes sedan 1937 av dess eldsjäl John Rosas fram tills 1955 då han efter 15-års jubiléet avgick på föreningens årsmöte. Rosas efterföljdes av Gottfrid “Gotti” Gräsbeck som kom att bli en väldigt långvarig dirigent på posten. Gräsbeck, med stöd av sin tjänst, återupptog även under sitt första år verksamheten med den år 1944 grundade damkören Florakören. Samma år (1956) medverkade körens systerkör, Florakören, i BD:s adventskonsert i domkyrkan. Under Gräsbecks ledarskap åstadkom kören flera milstenar såsom körens inkvartering i Sibeliusmuseum, första plats i körtävlingen anordnad av Lunds Studentsångare 1969, uppförande av Carl Orff's Carmina Burana, tredje plats i BBC:s internationella körtävling 1978, körens 50-årsjubiléum och körens första gång på den permanenta estrad som Åbo stad låtit byggas till Vårdberget. Tidigare hade djäknarna varit tvungna att ombesörja uppbyggande av en estrad inför varje vappsång.

Efter en karriär som omspann tre decennier efterträds Gottfrid Gräsbeck av tidigare djäkne Ulf Långbacka år 1991. Långbacka efterträdde även Gräsbeck som innehavare av lektoratet i musik vid Åbo Akademi. Långbacka tog således även över dirigentpinnen för Florakören. Åren 2000-2001 var Långbacka tjänstledig och som ställföreträdare fungerade Heikki Seppänen. Tio år senare komponerade Långbacka folkoperan Henrik och Häxhammaren (2010), under vilket kören vikarierades av dirigent Martin Segerstråle. Ulf Långbacka har oavbrutet agerat som både dirigent och kompositör för kören sedan 2010.Trappska huset och Per Brahe-statyn 1888. Foto: Jacob Johan Reinberg.