Administration

 

Styrelsen 2021

Styrelsen kan kontaktas via styrelsen@brahedjaknar.fi eller via de postspecifika adresserna nedan. För kvartettbeställningar kontakta kvartettansvarig@brahedjaknar.fi.

Dirigent: Ulf Långbacka
ulf.langbacka@abo.fi

Styrelseordförande: Rasmus Weiss
ordforande@brahedjaknar.fi

Viceordförande: Mattias Holm
viceordforande@brahedjaknar.fi

Sekreterare: Sebastian Jakaus
sekreterare@brahedjaknar.fi

Skattmästare: Janne Pihlaja
skattmastare@brahedjaknar.fi

Informationssekreterare: Alexander Nykvist
infosekreterare@brahedjaknar.fi

 

Klubbhövding: Daniel Schmid
klubbhovding@brahedjaknar.fi

 

Konsertmästare: Mikael Ilomäki
konsertmastare@brahedjaknar.fi